Prawo administracyjne

A2_DKK_06_Rgb_12
Prawo administracyjne

  • przeprowadzamy na zlecenie naszych Klientów audyty prawne przetwarzania danych osobowych oraz przygotowujemy dokumenty związane z bezpieczeństwem danych osobowych;
  • reprezentujemy klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej (w tym m.in. Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych);
  • świadczymy doradztwo prawne w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi.