Prawo cywilne

A2_DKK_06_Rgb_12
Prawo cywilne

  • oferujemy pomoc zarówno przy negocjowaniu, tworzeniu, jak też opiniowaniu różnego rodzaju umów we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem umów o znaczeniu handlowym oraz w obrocie nieruchomościami;
  • zajmujemy się sprawami z zakresu naruszenia dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku;
  • świadczymy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych i innych naruszeń umów i zobowiązań;
  • prowadzimy postępowania spadkowe, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.