Prawo pracy

A2_DKK_06_Rgb_12
Prawo pracy

  • oferujemy pomoc związaną zarówno z ochroną pracodawców, jak i pracowników;
  • prowadzimy postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę/za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • zajmujemy się przygotowaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych dotyczących innych form zatrudnienia (np.: kontrakty managerskie) lub związanych ze stosunkiem pracy (umowa o zakazie konkurencji, umowa o odpowiedzialności za powierzone mienie);
  • tworzymy oraz opiniujemy regulaminy pracy oraz inne wewnętrzne akty prawa.