Prawo rodzinne

A2_DKK_06_Rgb_12
Prawo rodzinne

  • świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie postępowań rozwodowych, o separację, o podział majątku wspólnego małżonków, dochodzenia roszczeń alimentacyjnych;
  • prowadzimy postępowania o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa.