Spory sądowe i pozasądowe

A2_DKK_06_Rgb_12
Spory sądowe i pozasądowe

  • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, doradzamy w doborze najskuteczniejszych środków procesowych;
  • oferujemy kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia wierzytelności począwszy od przygotowania wezwań do zapłaty, negocjowania z dłużnikiem warunków spłaty, prowadzenia postępowań o zapłatę oraz egzekucyjnych, zabezpieczenia majątku dłużnika;
  • sporządzamy pisma procesowe, pozwy, odwołania, skargi i apelacje;
  • świadczymy zastępstwo procesowe.