Spółki i prawo korporacyjne

Obszary praktyki
Spółki i prawo korporacyjne

  • prowadzimy bieżącą, pełną obsługę prawną Klientów instytucjonalnych, w tym spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, urzędów, fundacji i stowarzyszeń;
  • doradzamy przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonujemy czynności rejestracyjnych (wpisy oraz ich zmiany) w KRS i CEIDG;
  • pomagamy w przekształceniach, fuzjach i przejęciach, likwidacjach spółek;
  • analizujemy i przygotowujemy projekty uchwał organów osób prawnych;
  • opracowujemy opinie prawne i raporty, w tym z wyników kompleksowego badania prawnego podmiotów gospodarczych (due delligence);
  • sporządzamy projekty strategicznych dla naszych Klientów umów gospodarczych.