Dziedziczenie Kraków

Dziedziczenie Kraków – w ramach prawa spadkowego zajmujemy się sprawami z zakresu dziedziczenia nie tylko na terenie Krakowa. Dziedziczenie to przejście całości bądź części spadku na jedną lub więcej osób. Zasady dziedziczenia zostały określone w Kodeksie cywilnym

Za życia każdy człowiek staje się częścią różnorakich stosunków prawnych, nabywa określone prawa i obowiązki. Po śmierci niektóre z nich wygasają, a pozostałe podlegają dziedziczeniu.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie dziedziczenia.

Dziedziczenie - rodzaje

Dziedziczenie ustawowe Kraków

W przypadku gdy spadkodawca nie zostawił prawidłowo sporządzonego testamentu lub gdy spadkobiercy testamentowi rezygnują z praw do majątku zmarłego, stosuje się zasady dziedziczenia ustawowego określone w Kodeksie cywilnym.

Dziedziczenie testamentowe Kraków

Dziedziczenie testamentowe bazuje na sporządzonym prawidłowo testamencie zmarłego i ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Spadkobiercą testamentowym może być każda osoba fizyczna lub prawna wskazana przez spadkodawcę.

Zasady dziedziczenia Kraków

Zasady dziedziczenia majątku można podzielić na zasady dziedziczenia testamentowego oraz zasady dziedziczenia ustawowego. 

Zasady dziedziczenia testamentowego

W polskim prawie to prymat woli spadkodawcy jest traktowany pierwszorzędnie. Oznacza to, że spadkodawca może decydować, kto odziedziczy jego majątek po śmierci. Najczęściej odbywa się to poprzez sporządzenie testamentu. Należy zaznaczyć, że w testamencie można wskazać jako spadkobiercę testamentowego każdą osobę fizyczną, nawet jeśli nie jest ona spokrewniona ze spadkodawcą, jak również osoby prawne. Testament może sporządzić każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc nie jest osobą małoletnią lub częściowo bądź całkowicie ubezwłasnowolnioną. W każdym momencie można także odwołać testament bądź jego poszczególne postanowienia lub zastąpić go innym testamentem. Testament może zostać sporządzony w różnych formach, najczęstsze to testamenty notarialne oraz własnoręczne.
Zasady dziedziczenia ustawowego
Kodeks cywilny dokładnie precyzuje, jaka jest kolejność dziedziczenia, odpowiada na pytania takie, jak np. kiedy spadek nabędzie rodzeństwo. Wskazuje okoliczności, kiedy spadkobiercami ustawowymi są krewni spadkodawcy w linii prostej, a to zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), wstępni tj. rodzice oraz w linii bocznej rodzeństwo i ich zstępni.

Zasady dziedziczenia ustawowego

Kodeks cywilny dokładnie precyzuje, jaka jest kolejność dziedziczenia, odpowiada na pytania takie, jak np. kiedy spadek nabędzie rodzeństwo. Wskazuje okoliczności, kiedy spadkobiercami ustawowymi są krewni spadkodawcy w linii prostej, a to zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), wstępni tj. rodzice oraz w linii bocznej rodzeństwo i ich zstępni.
W pierwszej kolejności do spadku powołuje się dzieci i małżonka spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych, z uwzględnieniem, że część, która przypada małżonkowi, nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku. Jeśli spadkodawca nie posiadał zstępnych, prawo do spadku przysługuje małżonkowi i rodzicom zmarłego.

W pierwszej kolejności do spadku powołuje się dzieci i małżonka spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych, z uwzględnieniem, że część, która przypada małżonkowi, nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku. Jeśli spadkodawca nie posiadał zstępnych, prawo do spadku przysługuje małżonkowi i rodzicom zmarłego.

Dziedziczenie nieruchomości Kraków

Dziedziczenie nieruchomości na ternie Krakowa i nie tylko może wiązać się z różnymi problemami. Najczęściej występują one podczas dziedziczenia testamentowego, gdy pojawiają się kolejne zainteresowane spadkiem osoby, a także wtedy, gdy spadkodawca zmarł poza obszarem Polski. W kancelarii DKK w Krakowie zajmujemy się problemami, jakie mogą się pojawiać w związku dziedziczeniem. Zapraszamy do kontaktu..

Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kraków

Warto wskazać, że przedmiotem dziedziczenia są udziały w spółkach, a także prowadzone przez spadkodawcę przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że sposób funkcjonowania tychże, do czasu przeprowadzenia postępowania w zakresie działu spadku, określone zostały w odpowiednich przepisach prawa.

Dziedziczenie Kraków

Skontaktuj się z nami

Od wielu lat zajmujemy się sprawami i komplikacjami dotyczącymi dziedziczenia. Specjalizujemy się w prawie spadkowym, posiadamy rzetelną wiedzę i duże doświadczenie. Jesteśmy w stanie przeprowadzić naszych klientów po poszczególnych etapach spraw spadkowych. Swoje usługi kierujemy klientom indywidualnym i biznesowym nie tylko z Krakowa i okolic.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.