Prawo administracyjne

Komu pomagamy?

Każdemu, kto chce postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa administracyjnego.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

  • szukasz kancelarii, która przeprowadzi dla Ciebie audyt prawny przetwarzania danych osobowych,
  • potrzebne Ci są dokumenty związane z bezpieczeństwem danych osobowych,
  • potrzebujesz reprezentacji przed organami administracji rządowej i samorządowej (w tym m.in. Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych),
  • potrzebna Ci porada prawna dotycząca postępowań przed sądami administracyjnymi.