Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej chroni twórców różnych branż. DKK kancelaria radcy prawnego zajmuje się pomocą dla klientów indywidualnych oraz firm w zakresie ochrony ich własności intelektualnej na każdym etapie podejmowanych przez nich przedsięwzięć. 

Doradzamy przy zawieraniu umów, zbywaniu niektórych praw, podczas sporów przed Urzędem Patentowym, czy sądami. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w sprawach dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych.

Prawo własności intelektualnej Kraków - DKK-Kancelaria Radcy Prawnego

Prawa autorskie - radca prawny Kraków

Prawa autorskie mają zastosowanie w wielu branżach, nie tylko artystycznych. Np. w branży IT stanowią one istotny element działania tego biznesu. Nasza kancelaria zadba o prawidłowość umów, także z zakresu przenoszenia i licencjonowania praw. Doradzamy naszym klientom podczas sporów dotyczących naruszenia praw przed sądem cywilnym, czy sądem karnym.

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawo majątkowe to uprawnienia autora utworu do czerpania z niego m.in. korzyści ekonomicznych. Prawa majątkowe mogą być dziedziczone. Mogą zostać także nadane przez autora konkretnemu podmiotowi. W ramach autorskich praw majątkowych można utwór udostępniać na wszystkich polach eksploatacji, korzystać z niego i czerpać z tego korzyści materialne.

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste to zespół przywilejów, jakie chronią autora utworu. Prawa osobiste są niezbywalne, nie podlegają dziedziczeniu i trwają bezterminowo. Uprawniają autora do sygnowania utworu własnym nazwiskiem lub pseudonimem, do deycydowania kiedy utwór zostanie udostępniony oraz do nadzorowaniem jak utwór jest wykorzystywany.

Patent - kancelaria radcy prawnego w Krakowie

Patent to nazwa na zbiór praw właściciela wynalazku do wyłącznego korzystania z tego rozwiązania. Wspieramy naszych klientów w procesie postępowania przed urzędem patentowym lub sądami. Zadbamy o prawidłowość wypełnienia dokumentów oraz zajmiemy się reprezentowaniem klienta także podczas różnego typu sporów dotyczacych patentów.

Ochrona własności intelektualnej Kraków - Kancelaria DKK

Własność intelektualna - ochrona

Własność intelektualna to bardzo istotny czynnik wielu działalności. Nasza kancelaria w sposób skuteczny zajmie się odpowiednim jej zabezpieczeniem. Doradzamy naszym klientom w zakresie ochrony m.in. baz danych, praw autorskich, wizerunku, dóbr osobistych. Oferujemy także wsparcie obejmujące zagadnienia tajemnicy w przedsiębiorstwie. 

Zajmujemy się także kompleksową wyceną podmiotu własności intelektualnej. Pomagamy chronić znaki towarowe, wzory przemysłowe, użytkowe oraz wszelkie wynalazki.

Prawo własności intelektualnej Kraków

Komu pomagamy?

Twórcom, autorom i wynalazcom. Tym, których praca polega na kreowaniu nowych treści i unikalnych rozwiązań. Wszystkim, którzy chcą prawnie zabezpieczyć efekty swojej działalności intelektualnej.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

  • chcesz sporządzić, negocjować albo zaopiniować umowę: licencyjną, o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o przygotowanie utworu audiowizualnego, o artystyczne wykonanie utworu lub umowę wydawniczą,
  • potrzebujesz porady na temat zgodności z prawem swoich przekazów reklamowych (również internetowych),
  • szukasz kompleksowej obsługi w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych oraz użytkowych
  • potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię reprezentował w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym,
  • szukasz pomocy w zakresie prawa do firmy oraz czynów nieuczciwej konkurencji wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej.