Spory sądowe i pozasądowe

Komu pomagamy?

Tym, którzy wyczerpali już wszystkie możliwości polubownego rozwiązania spornych kwestii i chcą je uregulować na drodze sądowej.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

  • szukasz kancelarii, która będzie Cię reprezentować w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego,
  • szukasz kancelarii, która doradzi Ci, jak dobrać najskuteczniejsze środki procesowe,
  • chcesz odzyskać należne Ci pieniądze (zajmujemy się dochodzeniem wierzytelności, począwszy od przygotowania wezwań do zapłaty i negocjowania z dłużnikiem warunków spłaty, poprzez prowadzenie postępowań o zapłatę i egzekucyjnych, aż po zabezpieczanie majątku dłużnika),
  • nie wiesz, jak sporządzić pismo procesowe, pozew, odwołanie, skargę lub apelację,
  • potrzebna Ci kancelaria świadcząca zastępstwa procesowe.