Podział majątku Kraków

DKK Kancelaria Radcy Prawnego – wspieramy naszych klientów w procesie podziału majątku (ale też innych przypadkach zniesienia współwłasności, np. dziale spadku). Najczęściej takie działanie ma miejsce po orzeczeniu rozwodu małżonków. W momencie zawierania związku małżeńskiego, o ile nie została podpisana intercyza (informująca o rozdzielności majątkowej obojga małżonków), powstaje między małżonkami wspólnota majątkowa. Oznacza to, iż dobra materialne: nieruchomości, dochody, oszczędności zgromadzone w trakcie trwania wspólnoty majątkowej są własnością obojga małżonków. W dodatku każde z małżonków ma prawo korzystać z majątku wspólnego w sposób, który nie ogranicza drugiej strony.

Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie radcy prawnego podczas procesu podziału majątku. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią – omówimy dostępne warianty wsparcia radcy prawnego w zakresie podziału majątku.

Podział Majątku Kraków - DKK Kancelaria Radcy Prawnego
Podział Majątku Kraków - DKK Kancelaria Radcy Prawnego

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może być ustalony przez obie strony w sposób polubowny. W tym celu po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego małżonkowie przed notariuszem przeprowadzają umowny podział majątku. Jeśli strony są zgodne, to podział taki przebiega szybko i bezproblemowo, nawet podczas jednej wizyty u notariusza. W przypadku braku porozumienia, trzeba skierować sprawę do sądu.

Podział majątku przez rozwodem

Dopuszczalny jest też podział majątku przed rozwodem, czyli w trakcie trwania małżeństwa. Pierwszym krokiem do tego przedsięwzięcia jest ustanowienie rozdzielności majątkowej przez małżonków, a następnie należy przeprowadzić proces umownego podziału majątku. Czynności tych dokonuje się przed notariuszem. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie, a istnienia odpowiednich przesłanek, to sąd może ustanowić między małżonkami rozdzielność majątkową, nawet z datą wsteczną. Dzieje się tak, gdy np. jeden z małżonków dokonuje niekorzystnych rozporządzeń majątkiem wspólnym lub go trwoni.

Intercyza

Trzeba pamiętać, że w każdym czasie trwania małżeństwa, a nawet przed jego zawarciem, strony mogą spisać intercyzę. Intercyza, czyli umowa między małżonkami, która zmienia ustawowe zasady w zakresie sytuacji majątkowej małżonków. W ramach intercyzy małżonkowie mogą ograniczyć ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej lub ją rozszerzyć. Intercyza może zostać zawarta zarówno przed jak i w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli jest zawarta, zanim małżonkowie wstąpią w związek małżeński, to w zależności od jej postanowień, można przyjąć takie rozwiązanie, że każda ze stron zachowuje majątek osobisty, a majątek wspólny w ogóle nie powstaje. W przypadku, gdy umowa zostaje sporządzona w trakcie trwania małżeństwa, to oprócz majątków osobistych obu stron, zachowują one także udziały w dotychczas zgromadzonym majątku wspólnym. 

Podział Majątku Kraków - DKK Kancelaria Radcy Prawnego
Podział Majątku Kraków - DKK Kancelaria Radcy Prawnego

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego może odbywać się w kilku formach:

  • poprzez przyznanie jednej ze stron całości majątku oraz spłacenie przez tę stronę drugiego małżonka,
  • poprzez przyznanie każdemu z małżonków określonych przedmiotów wchodzących w  skład majątku wspólnego oraz ew. wyrównanie udziałów poprzez stosowne dopłaty;
  • i wreszcie, w braku jakiejkolwiek nici porozumienia między stronami, przez sprzedaż majątku w postaci egzekucji oraz podziału sumy uzyskanej z tej sprzedaży, to rozwiązanie jest najmniej korzystne.

Podział majątku Kraków

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie podziału majątku, zapraszamy do naszej kancelarii – pomoc doświadczonego prawnika pozwoli zaoszczędzić nerwy, czas oraz uniknąć przykrych finansowych konsekwencji.

Skontaktuj się z nami

Pomoc doświadczonego prawnika może być nieoceniona podczas spraw dotyczących podziału majątku. Znajomość przepisów prawa na sali sądowej w trakcie postępowania o podział majątku jest niezbędna. Radca prawny z Kancelarii DKK z Krakowa wspomoże swoją wiedzą klienta podczas podziału majątku wspólnego. Może także zaproponować umowny podział majątku zabezpieczając interesy klienta, co jest dużo łatwiejszym oraz tańszym rozwiązaniem.

Radca prawny z Kancelarii DKK w sposób bezstronny oceni najlepszy sposób podziału majątku dla klienta. Warto polegać na wiedzy prawniczej oraz doświadczeniu.