Specjalizacje

Pomagamy kompleksowo. Udzielamy wsparcia prawnego osobom fizycznym, instytucjom i przedsiębiorcom.

Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz pomocy dotyczącej:

 • tworzenia umów,
 • podziału majątku,
 • rozwodu / separacji,
 • spraw spadkowych,
 • analizy ksiąg wieczystych,
 • stanu prawnego nieruchomości,
 • roszczeń i odszkodowań,
 • sporządzania pism procesowych,
 • pozwów i apelacji,
 • odwołań,
 • skarg,
 • zakładania firmy,
 • działalności spółki,
 • funkcjonowania stowarzyszenia / fundacji.
 
Katarzyna Chachlowska