Sprawy spadkowe Kraków

DKK Kancelaria Radcy Prawnego – specjalizujemy się w prawie spadkowym. Sprawy spadkowe obejmują m.in. takie zagadnienia, jak:

 • oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku (w tym uzyskanie zgody sądu opiekuńczego w przypadku, gdy spadkobiercą jest małoletni);
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • roszczenia o zachowek.

Pomagamy naszym klientom w wymienionych sprawach oraz wszystkich innych zagadnieniach związanych z prawem spadkowym.

W powyższych sprawach współpracujemy z notariuszem tak, aby kompleksowo, rzetelnie i najkorzystniej dla Klienta  załatwić sprawę oraz dopełnić wszelkich formalności. 

Skontaktuj się z nami drogą telefoniczną lub mailową, a wspólnie ustalimy plan działania.

Sprawy spadkowe - od czego zacząć?

Nasza kancelaria od wielu lat wspiera klientów, którzy otrzymali spadek testamentowy lub ustawowy albo zostali pominięci przy dziedziczeniu i chcą rozwiązać uzyskać kompleksową informację i załatwić sprawy spadkowe z zachowaniem najwyższych standardów prawnych. 

W pierwszej kolejności należy uzyskać stwierdzenie nabycia spadku. Efekt ten można osiągnąć przed sądem (jeżeli spadkobiercy nie są zgodni lub występują inne problemy), uzyskując postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub u notariusza (jeżeli spadkobiercy są zgodni) w ramach aktu poświadczenia dziedziczenia.
Czy to u notariusza, czy przed sądem, konieczne jest zgromadzenie określonych informacji i dokumentów, takich jak skrócone odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców oraz spadkodawcy.

W efekcie przeprowadzonej procedury ustalony zostaje krąg osób  powołanych do dziedziczenia oraz należne im udziały w spadku. Na tym etapie nie jest ustalane, co przypada poszczególnym spadkobiercom

Sprawy spadkowe Kraków - Dział masy spadku

Po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami masy spadkowej. 

Następnym krokiem, jaki należy wykonać, jest dział masy spadku –  podziału spadku, po to, by każdy ze spadkobierców mógł samodzielnie stanowić o swojej części, jaka mu w wyniku podziału przypadła. Podobnie jak w pierwszym etapie sprawy spadkowej, dział spadku można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • Jeżeli spadkobiercy są zgodni, dział spadku może zostać przeprowadzony w ramach umowy zawartej między spadkobiercami. W sytuacji, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. 
 • Jeżeli spadkobiercy nie są zgodni, sprawa o dział spadku powinna zostać skierowana do sądu poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek o dział spadku może złożyć każdy ze spadkobierców.

Radca Prawny Kraków sprawy spadkowe

Elastyczność, rzetelność i klarowna komunikacja

Wierzymy, że nawet najbardziej skomplikowany problem prawny można w prostu sposób wyjaśnić. Naszym największym atutem jest zorientowanie na cele klienta, dzięki czemu z wysoką skutecznością oraz zgodnie z polskim prawem realizujemy omówione na początku współpracy założenia. 

Kancelaria DKK pozostaje do dyspozycji Klientów przez cały okres trwania sprawy spadkowej, od zainicjowania do osiągnięcia celu wyznaczonego przez Klienta. 

Pomożemy w przeprowadzeniu sprawy spadkowej tak, by zakończyła się ona zgodnie z Państwa oczekiwaniami. 

Sprawy spadkowe - ile kosztują?

Wynagrodzenie za zlecane DKK Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Chachłowska sprawy spadkowe są ustalane indywidualnie z radcą prawnym. Podanie konkretnych kwot nie będzie jednoznaczne, ponieważ każda sprawa i oczekiwania Klienta są inne. 

Opłaty sądowe w sprawach spadkowych są stałe i wynoszą: 

 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – 100 zł + 5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego
 • Wniosek o dział spadku, gdy spadkobiercy nie są zgodni – 500zł 
 • Wniosek o dział spadku, gdy spadkobiercy są zgodni – 300zł

Skontaktuj się z nami i omów szczegóły. 

Chcesz zatroszczyć się o swój spadek?
Nie wiesz, jak to zrobić?

Skontaktuj się z nami !

Kiedy warto do nas zadzwonić?

Oferujemy pomoc osobom, które chcą przeprowadzić sprawy spadkowe dotyczące m.in.: 

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku,
 •  zachowku.
Katarzyna Chachlowska