Sprzedaż nieruchomości dla obcokrajowca Kraków

Sprzedaż nieruchomości dla obcokrajowca jest w Polsce jak najbardziej możliwa i legalna. Należy jednak pamiętać, że do wykonania takiej transakcji niezbędne jest posiadanie przez obcokrajowca zezwolenia na nabycie. Szczegółowe informacje i warunki jakie trzeba spełnić przy sprzedaży nieruchomości zostały określone w ustawie z dn. 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W Kancelarii Radcy Prawnego DKK zajmujemy się wsparciem prawnym przy transakcjach nabycia nieruchomości przez cudzoziemców.

Sprzedaż nieruchomości obcokrajowcom Kraków - kim jest cudzoziemiec?

Mianem cudzoziemca określa się:

 • osoby fizyczne, które nie posiadają polskiego obywatelstwa
 • przedsiębiorstwa oraz jednostki organizacje mające siedzibę poza granicami Polski
 • podmioty, które mają siedzibę na terenie Polskie, jednak są kontrolowane przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne z innych państw

Jaką nieruchomość może kupić obcokrajowiec?

Osoba spoza granic kraju może zakupić w Polsce każdy rodzaj nieruchomości. Może to być: 

 • mieszkanie
 • dom,
 • działka,
 • grunt rolny lub leśny.

Istotne kwestie dotyczące zakupu danych nieruchomości to:

 • powierzchnia, która jest kupowana na potrzeby mieszkaniowe i życiowe nie może przekraczać 0,5 hektara
 • powierzchnia może przekraczać 0,5 hektara, gdy jest to uzasadnione charakterem działalności gospodarczej, o ile w takim celu nabywa się nieruchomość
 • nieruchomości rolne nabywane przez cudzoziemców muszą dodatkowo odpowiadać zasadom opisanym w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Sprzedaż nieruchomości dla obywatela z Unii Europejskiej

Osoba, która jest innej narodowości może zakupić nieruchomość w Polsce po spełnieniu kilku warunków. W niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości, które  przyznawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo często wymagane jest wykazanie także źródła pochodzenia środków finansowych i dokumentów dotyczących nabywanej nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości obcokrajowcowi spoza Unii Europejskiej

Nabywanie nieruchomości przez obywateli spoza Unii Europejskiej jest możliwe na warunkach takich, jak w przypadku obywateli EU. W niektórych sytuacjach cudzoziemiec może nabyć nieruchomość bez zezwolenia (bardziej szczegółowo opisane poniżej), po spełnieniu dodatkowych warunków: np. trwająca siedem lat dzierżawa nieruchomości.

Zezwolenie na sprzedaż nieruchomości dla cudzoziemca

Zezwolenie na zakup nieruchomości obcokrajowcy muszą uzyskać od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenie jest udzielane na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia jest ogólnodostępny na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/209

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca bez zezwolenia

Cudzoziemcy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii) nie potrzebują zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców nie wymaga zezwolenia w takich przypadkach jak:

 • zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego
 • zakup garażu
 • zakup każdej nieruchomości (kiedy minie co najmniej 5 lat od uzyskania przez nabywcę – cudzoziemca zezwolenia na pobyt w Polsce)
 • nieruchomości, które wejdą w skład wspólnoty majątkowej cudzoziemca i jego małżonka, który jest obywatelem RP.

Sprzedaż nieruchomości obcokrajowcom - jak otrzymać zezwolenie?

Co może pomóc w bezproblemowym uzyskaniu pozwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca? Poniżej kilka elementów, które mogą wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku:

 • wykazanie więzi z Polską,
 • małżeństwo z obywatelem polskim,
 • polska narodowość lub pochodzenie,
 • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z polskim prawem.

Sprzedaż nieruchomości dla obcokrajowców Kraków

Specjalizujemy się w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości przez obcokrajowców. Pomagamy w przygotowaniu wniosków, oświadczeń, udzielamy konsultacji. Zapraszamy do współpracy z DKK Kancelarią Radcy Prawnego.