Трудове право Краків

Трудове право – одна з галузей права, яка найбільш безпосередньо стосується нас з вами. Це пов’язано з тим, що значна частина нашого суспільства працевлаштована на підставі трудового договору, з якого можуть виникати права та обов’язки, що пов’язані з ними. DKK Kancelaria Radcy Prawnego у Кракові спеціалізується на справах у сфері трудового права. Серед іншого, у справах про оскарження розірвання, компенсації, підготовці проектів договорів та нормативних актів та їх аналізі. Фірма надає юридичну допомогу в галузі трудового права фізичним та юридичним особам. Запрошуємо Вас зв’язатися з нашим юридичним радником у Кракові.

Адвокат Трудове право Краків

Кому ми допомагаємо?

 • Роботодавці та працівники
 • Роботодавці та працівники
 • Звільнення та скорочення

Запрошуємо Вас взяти участь у заході, якщо:

• Ви є роботодавцем або працівником, який потребує правового захисту
• Вам потрібен хтось для ведення справ про встановлення факту наявності трудових відносин, про оплату праці/надурочних робіт, про виправлення трудової книжки
• потрібен трудовий договір або цивільно-правові договори, що стосуються інших форм зайнятості (наприклад, управлінські договори, договори доручення, договори про виконання певної роботи) або договори, пов’язані з трудовими відносинами (договір про неконкуренцію під час або після припинення трудових відносин, договір про конфіденційність, про відповідальність за довірене майно)
• ви шукаєте юридичну компанію для розробки та аналізу трудових договорів та інших внутрішніх нормативно-правових актів.

Трудове право

Трудове законодавство визначає права та обов’язки працівників, а також роботодавців. До основних законодавчих актів у сфері праці належить Закон від 26 червня 1974 року. – Трудовий кодекс. Норми трудового права регулюються також іншими актами, в тому числі про особливі засади припинення трудових відносин з працівниками з підстав, не пов’язаних з ініціативою працівника, та актами органів виконавчої влади, а також колективними договорами, угодами, положеннями і статутами, що визначають права та обов’язки сторін трудових правовідносин. Згідно з визначенням, що міститься в Кодексі законів про працю, працівник – це особа, яка працює на підставі трудового договору, контракту, договору про спільну діяльність, обрання або призначення. До договорів, на які не поширюються норми КЗпП, належать договори доручення та договори на виконання певної роботи.

Юридична фірма з питань працевлаштування в Кракові

Найпоширеніші справи у сфері трудового права:

• виправлення трудової книжки
• еквівалент за невикористану відпустку
• звернення до суду у зв’язку з необґрунтованим або незаконним розірванням трудового договору
• компенсація за необґрунтоване звільнення та у разі ліквідації посади
• повідомлення про звільнення та розрахунок
• зобов’язання щодо неконкуренції та конфіденційності
• матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
• звільнення
• захист, що випливає з материнства та батьківства

Юридична фірма DKK надає юридичні консультації, підготовку листів та юридичних висновків.

Відповідна інформація про трудове законодавство

Трудове право - право на щорічну відпустку

Тривалість відпустки становить:

1) 20 днів – якщо працівник пропрацював менше 10 років;

2) 26 днів – в ситуації, коли працівник пропрацював не менше 10 років.

Періоди попередньої роботи, а також періоди навчання зараховуються до стажу роботи, виходячи з якого визначається тривалість відпустки.

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, то тривалість відпустки визначається пропорційно відпрацьованому часу. Неповна доба округляється до найближчої повної доби.

Трудове право - припинення трудових відносин

Як роботодавець, так і працівник мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням. У такому випадку договір розривається після закінчення строку попередження.

Строк попередження про розірвання трудового договору, укладеного на час випробування, становить:

– 3 робочих дні, якщо випробувальний термін не перевищує 2 тижні
– 1 тиждень, якщо випробувальний термін перевищує 2 тижні
– 2 тижні, якщо випробувальний термін становить 3 місяці

Строк попередження про укладення трудового договору, укладеного на невизначений строк, та трудового договору, укладеного на визначений строк, визначається періодом роботи у даного роботодавця і становить:

– 2 тижні, якщо працівник працює менше 6 місяців
– 1 місяць, якщо працівник працює не менше 6 місяців
– 3 місяці, якщо працівник пропрацював не менше 3 років.

рудове право - звернення до суду у разі необґрунтованого або незаконного розірвання трудового договору з боку роботодавця

Відповідно до Кодексу законів про працю, заява про розірвання трудового договору повинна бути подана до суду з трудових спорів протягом 21 дня з дня вручення наказу про розірвання трудового договору.

У ситуації, коли працівник був прийнятий на роботу на підставі контракту, укладеного на невизначений строк, в оскарженні працівник може просити визнати звільнення недійсним, а якщо контракт вже розірвано, то працівник може просити поновити його на колишніх умовах, або ж вимагати виплати компенсації.

Компенсація виплачується у розмірі винагороди за період від 2 тижнів до 3 місяців, але не менше винагороди за період попередження.

У ситуації, коли працівник був прийнятий на роботу з випробувальним терміном, при оскарженні працівник має право вимагати лише компенсацію, що дорівнює винагороді за період, до якого повинен був тривати контракт.

Якщо працівник працював за строковим трудовим договором, він має право вимагати компенсацію в розмірі винагороди за час, до закінчення якого повинен був тривати договір, але не більше ніж за 3 місяці.

рудове право - декретна відпустка та відпустка по догляду за дитиною

Відповідно до Кодексу законів про працю, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається будь-якій жінці, яка раніше вийшла на роботу і є відповідно працездатною:

 • 20 тижнів – у ситуації, коли під час пологів жінка народжує одну дитину
 • 31 тиждень – якщо під час пологів жінка народжує двох дітей
 • 33 тижні, коли під час пологів жінка народжує трьох дітей
 • 35 тижнів, коли жінка під час пологів народжує чотирьох дітей
 • 37 тижнів – коли жінка під час пологів народжує п’ять і більше дітей.

Працівниця також має право на відпустку для догляду за дитиною (після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) тривалістю до:

 • 32 тижні – у разі народження однієї дитини під час пологів
 • 34 тижні – якщо під час пологів народилося двоє і більше дітей.

Відпустка для догляду за дитиною надається обом батькам разом. Вони мають право одночасно брати відпустку по догляду за дитиною. У такому випадку загальна тривалість відпустки по догляду за дитиною не може перевищувати 32 або 34 тижні відповідно.

Трудове право і роботодавець

Наша юридична фірма спеціалізується на питаннях трудового права, надаючи комплексні послуги роботодавцям у Кракові та його околицях. Наші послуги включають в себе, серед іншого:

 • підготовка положень про зайнятість, оплату праці та фонд соціальних виплат компанії
 • підготовка документації для працівників, в тому числі трудових договорів, угод про неконкуренцію, заяв про розірвання трудових договорів та їх обґрунтувань, заяв про розірвання трудових договорів без попередження з вини працівника
 • консультування з питань працевлаштування, реструктуризації та організаційних змін на робочому місці, включаючи переведення робочого місця до іншого роботодавця
 • юридичні послуги, пов’язані з припиненням та зміною трудових відносин – допомагаємо законно розірвати трудовий договір або розірвати трудовий договір без попередження з вини працівника, або змінити умови праці.
Трудове право - Малопольська

Юридична фірма DKK надає юридичну допомогу в сфері трудового права на території Кракова. Фірма представляє інтереси як роботодавців, так і працівників. Фірма надає допомогу в складанні трудових договорів, розірванні трудових договорів та угод. У Кракові ми пропонуємо наші послуги в районах: Старе Місто, Ґжеґужкі, Пронднік Червоний, Пронднік Білий, Кроводжа, Броновиці, Звежинець, Дембнік, Лаґевнікі-Борек Фаленський, Свошовіце, Підгуже Духацьке, Бєжанув-Прокоцім, Підгуже, Чижини, Містєйовіце, Бєньчице, Взґура Кшеславіцке, Нова Гута.

Завдяки близькому розташуванню до Кракова, ми пропонуємо юридичні послуги мешканцям міст та містечок: Краків, Тарнув, Новий Сонч, Освенцим, Хшанов, Олькуш, Новий Тарг, Бохня, Горліце, Закопане, Скавіна, Величка, Андрихув, Тшебіна, Вадовіце, Кенти, Мисловіце, Лібйонж, Бжесько, Лиманова, Рабка-Здруй, Домброва Тарновська, Мехув, Бжеще, Неполоміце, Криниця-Здруй, Буковно, Кшешовіце, Суха Бескидка, Хелмек, Старий Сонч, Вольбром, Мшана Дольна, Тухув, Сулковіце, Добчице, Прошовіце, Грибів, Маків Підгалянський, Щавниця, Північна-Здрув і Ломніца-Здруй, Йорданув, Мушина, Біч, Кальварія Зебжидовська, Сломніки, Жабно, Щучин, Скала, Затор.