Zachowek

Zachowek jest zabezpieczeniem finansowym, które chroni interesy najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Szczególnie chodzi tu o spadkobierców ustawowych, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie. Zasady prawne, które regulują zachowek, spisane zostały w kodeksie cywilnym i zgodnie z nim zalicza się zachowek do długów spadkowych.

Zapraszamy do naszej kancelarii DKK Kancelaria. Specjalizujemy się w prawie spadkowym i sprawach o zachowek.

Komu należy się zachowek?

Zachowek należy się:

  • dzieciom zmarłego, a jeśli one nie żyją, wnukom zmarłego (tj. zstępnym zmarłego),
  • małżonkowi zmarłego,
  • rodzicom zmarłego – tylko w sytuacji, gdy nie posiadał on ani małżonka, ani dzieci i wnuków.

Kiedy nie należy się zachowek?

Istotne jest, że jeśli spadkodawca nie wspomniał o spadkobiercach ustawowych w swoim testamencie, nie mają oni prawa do dziedziczenia, mają natomiast prawo do zachowku, który pokryje wartość określonej części ich udziału w spadku. Jeśli jednak jakieś osoby odrzuciły spadek, zostały uznane za niegodne dziedziczenia, albo wydziedziczone lub zrzekły się dziedziczenia – zachowek im się nie należy.

Prawo do zachowku można realizować poprzez zainicjowanie odpowiedniego postępowania sądowego. Trzeba pamiętać, że roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu i po upływie 5 lat od dnia otwarcia spadku lub dnia ogłoszenia testamentu nie można skutecznie go dochodzić.

Ile wynosi zachowek?

W kodeksie cywilnym dokładnie określono w jaki sposób ustalić wysokość zachowku. Jak wynika z przepisów, uprawnionemu do zachowku należy się ½ wartości udziału spadkowego, który by przypadał podczas dziedziczenia ustawowego, a w przypadku, gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni, to jest to 2/3 wartości tego udziału.

Darowizna a zachowek

Niekiedy rodzi się pytanie, czy darowizna przekazana przez spadkodawcę powinna być doliczana do majątku spadku. Żeby na to odpowiedzieć, należy rozważyć kilka sytuacji, w jakich mogło dojść do dokonania darowizny. Natomiast zgodnie z głównymi zasadami do spadku nie dolicza się: drobnych darowizn, darowizn, które były zrealizowane ponad 10 lat przed otwarciem sprawy spadku, a także darowizn, które były przekazane na rzecz podmiotów, które nie należą do grona spadkobierców ustawowych.

Podczas określania kwoty zachowku należnej małżonkowi, co do zasady nie dolicza się do niej darowizny, która była poczyniona przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jak uniknąć zachowku?

Istnieje kilka sytuacji, kiedy osoba, która powinna wypłacić zachowek, nie musi tego robić. Najprostszą z nich jest ta, gdy uprawniony do zachowku nie korzysta ze swojego prawa do niego – czy to dlatego, że nie chce, czy dlatego, że zwleka z tym i w efekcie dochodzi do przedawnienia. Jeśli chce się uniknąć wypłacenia zachowku, należy przedstawić dowody powołując się na niegodność dziedziczenia uprawnionego do zachowku, wydziedziczenie, lub zrzeczenie się przez uprawnionego jego praw do zachowku.

Zachowek Kraków

Sprawy o zachowek należą do częstych postępowań w ramach prawa spadkowego. Dobrze jest skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii, która specjalizuje się w tej dziedzinie prawa.

W naszej Kancelarii Radcy Prawnego DKK zajmujemy się sprawami o zachowek. Polecamy się w sprawach z zakresu prawa spadkowego.