Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop to zagadnienie z zakresu prawa, w którym nasza Kancelaria Radcy prawnego w Krakowie specjalizuje się. Nasz zespół doświadczonych specjalistów pomoże Państwu dochodzić roszczeń wobec organizatora IMPREZY TURYSTYCZNEJ  z tytułu niezgodności z przedstawioną ofertą etc.

Przeprowadzimy wymagane procedury, uwzględnimy wszelkie wnioski i wymagane dokumenty w sprawie, dopilnujemy terminów oraz dołożymy wszelkich starań, aby sprawa zakończyła się zadowalająco dla Państwa.

Współpraca z naszą Kancelarią Radcy Prawnego DKK to gwarancja rzetelności, profesjonalizmu oraz zachowania tajemnicy zawodowej. 
Przeprowadzimy w Państwa imieniu wszelkie formalności i przygotujemy niezbędne do sprawy o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop oraz odszkodowania za niewłaściwe wykonanie umowy, po wyczerpaniu procesu reklamacji. 

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub mailową – wspólnie ustalimy plan działania.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop - DKK Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Odszkodowanie od biura podróży

Odszkodowanie od biura podróży to forma zadośćuczynienia za to, że Państwa czas odpoczynku został w jakiś sposób nieprawidłowo zorganizowany lub zorganizowany w sposób niezgodny z zawartą umową. Gdy biuro podróży nie wywiązuje się z zapisanych w umowie ustaleń, mają Państwo prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić jeszcze podczas wyjazdu. Można to zrobić:

 • telefonicznie,
 • mailowo,
 • pisemnie.

Tabela Frankfurcka

Składając reklamację do biura podróży, AGENTA  lub innego organizatora wyjazdu, zawsze warto ubiegać się o odszkodowanie w postaci obniżenia kosztu wyjazdu. Istnieje dokument – Tabela Frankfurcka – na którym bazują sądy oraz biura podróży. Warto nadmienić, iż dokument ten nie jest oficjalnym dokumentem, jednak jest wykorzystywany w sporach pomiędzy niezadowolonymi klientami biur podróży a organizatorami wczasów i wycieczek. Są w nim zawarte procentowe bonifikaty za poszczególne punkty, w których nastąpiła niezgodność z ustaleniami.

Odszkodowanie za opóżniony lot

O odszkodowanie za opóźniony lot można ubiegać się u przewoźnika. Nasza Kancelaria Radcy Prawnego z Krakowa pomoże Państwu w przejściu przez cały proces. Przygotujemy odpowiednie dokumenty, dopilnujemy terminów. 

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot:

 • Gdy lot został odwołany lub opóźniony z winy przewoźnika;
 • Kiedy czas  dotarcia samolotu do portu docelowego został wydłużony z winy przewoźnika.

Należy pamiętać, że w przypadkach, gdy opóźnienie jest wynikiem:

 • niekorzystnych warunków pogodowych,
 • działań militarnych,
 • problemów na lotnisku,

to odszkodowanie nie jest należne, ponieważ przewoźnik nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

Reklamacja wycieczki wzór - reklamacja wycieczki z biura podróży

Reklamacja wycieczki z biura podróży to prawo, jakie przysługuje konsumentom niezadowolonym z realizacji usługi przez organizatora. Jeśli np.:

 • odległość do plaży była znacznie większa niż w ofercie,
 • standard noclegu odbiegał od założonego,
 • hałas doskwierał zbyt mocno i nie było o tym wzmianki w ofercie,

wówczas można złożyć reklamację wczasów w biurze podróży. 

Nasi specjaliści z DKK Kancelarii Radcy Prawnego Kraków w sposób dokładny przyjrzą się Państwa roszczeniom i wystosują odpowiednie wnioski i pisma do odpowiednich podmiotów. 

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop - DKK Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Pozew o odszkodowanie od biura podróży

Pozew o odszkodowanie od biura podróży można wnieść, gdy biuro odrzuciło złożoną reklamację lub przekroczony został 30-dniowy termin na jej złożenie przez poszkodowanego. Warto nadmienić, iż okres przedawnienia w takich przypadkach upływa po 10 latach zgodnie z art. 118 k.c. Pozew należy złożyć do Sądu właściwego dla siedziby biura podróży. Możliwe jest także złożenie oficjalnej skargi na organizatora wypoczynku:

 • do samorządu gospodarczego, do którego biuro turystyczne przynależy,
 • do urzędu marszałkowskiego województwa, w którym biuro jest zarejestrowane,
 • do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czasem wygodniejszym rozwiązaniem dla niezadowolonego klienta jest skierowanie pozwu o odszkodowanie od biura podróży do sądu bliższego miejscu zamieszkania poszkodowanego. Zgodnie z art. 34 k.p.c. o tzw. właściwości przemiennej, klient roszczący o odszkodowanie może złożyć pozew w sądzie miejsca wykonania umowy zawartej między klientem a biurem/organizatorem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wykonanie umowy należy potwierdzić odpowiednim dokumentem, którym może być wezwanie do zapłaty odszkodowania ze wskazaniem rachunku w banku klienta, który ma oddział na terenie właściwości sądu. Warto wiedzieć, że odszkodowanie za zmarnowany urlop – czyli świadczenie pieniężne – powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela, czyli wnioskującego o odszkodowanie niezadowolonego klienta biura podróży. 

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Kraków

Nie jesteście Państwo zadowoleni z warunków wczasów organizowanych przez biuro podróży?
Standardy mocno odbiegały od ustalonych w umowie? Oferta organizatora wczasów nie pokrywała się z rzeczywistością?

Skontaktujcie się z nami

Pomożemy przejść przez proces reklamacyjny i uzyskać należne odszkodowanie. Będziemy reprezentować naszych klientów przed sądem w przypadku pozwu o odszkodowanie od biura podróży. Doradzimy najlepsze rozwiązanie sytuacji oraz będziemy domagać się jak najlepszych warunków rekompensaty.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop - DKK Kancelaria Radcy Prawnego Kraków