Prawo własności intelektualnej

Obszary praktyki
Prawo własności intelektualnej

  • przygotowujemy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy licencyjne, o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o przygotowanie utworu audiowizualnego, o artystyczne wykonanie utworu, umowy wydawnicze;
  • doradzamy w zakresie przygotowywania szeroko rozumianych przekazów reklamowych (w tym w Internecie) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz praktyki prawnej;
  • oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych oraz użytkowych, w tym celu współpracujemy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi; reprezentujemy również naszych klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym;
  • świadczymy pomoc w zakresie prawa do firmy oraz czynów nieuczciwej konkurencji wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej.