Prawo pracy

Komu pomagamy?

Pracodawcom i pracownikom. 
Zatrudniającym i zatrudnionym. 
Zwalniającym i zwalnianym.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

  • jesteś pracodawcą lub pracownikiem wymagającym ochrony prawnej,
  • potrzebujesz kogoś, kto poprowadzi postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę / za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • potrzebna Ci umowa o pracę lub umowy cywilnoprawne dotyczące innych form zatrudnienia (np. kontrakty managerskie) albo umowy związane ze stosunkiem pracy (umowa o zakazie konkurencji, umowa o odpowiedzialności za powierzone mienie),
  • szukasz kancelarii, która stworzy i zaopiniuje regulaminy pracy oraz inne wewnętrzne akty prawa.