Alimenty Kraków

DKK Kancelaria Radcy Prawnego – specjalizujemy się m.in. w prawie rodzinnym, w tym w sprawach o alimenty. 

Nasz zespół specjalistów zajmie się przeprowadzeniem procedur, dopilnuje terminów oraz dołoży wszelkich starań, aby sprawa o alimenty zakończyła się z pozytywnym skutkiem.
Współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego DKK to gwarancja rzetelności, profesjonalizmu oraz zachowania tajemnicy zawodowej. 
Przeprowadzimy w Twoim imieniu wszelkie formalności i przygotujemy niezbędne do sprawy o alimenty dokumenty. 

Skontaktuj się z nami drogą telefoniczną lub mailową, a wspólnie ustalimy plan działania.

Radca prawny alimenty Kraków

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego w sprawie o alimenty?

 1. Istnieje realne prawdopodobieństwo, że powierzenie sprawy radcy prawnemu przyśpieszy postępowanie dowodowe przed sądem, dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowemu profesjonalisty w tym zakresie.
 2.  Radca prawny upoważniony jest do reprezentowania strony przed sądem, dzięki czemu klient nie musi być obecny na wszystkich posiedzeniach sądowych. Pozwala to uniknąć wielu niedogodności, stresu oraz spotkań z byłym partnerem.
 3. Zatrudnienie Radcy Prawnego z Kancelarii DKK zwiększa szanse na pozytywne zakończenie sprawy.
  Współpracę rozpoczynamy od ustalenia celów klienta, a następnie analizujemy możliwości prawne, które pozwolą nam te cele osiągnąć. Współpraca z kancelarią jest przejrzysta, a sprawa prowadzona według najbardziej skutecznej w danej sytuacji strategii prawnej. 

Pozew o alimenty Kraków

Kto może wnieść pozew o alimenty?

Najczęstszymi, ale nie jedynymi, są sprawy, w których alimenty dochodzone są dla dzieci od ich rodziców. Wtedy pozew o alimenty w przypadku małoletniego składa rodzic, który sprawuje pieczę i bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Dzieci pełnoletnie wnoszą pozew do sądu samodzielnie we własnym imieniu.

Ile kosztuje wniesienie pozwu o alimenty? 

Założenie sprawy o alimenty jest wolne od opłat sądowych.

Alimenty na dziecko

Alimenty to nic innego, jak obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, który obciąża krewnych. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli zatem jeden z rodziców uchyla się od tego obowiązku w szczególności poprzez braku łożenia środków na utrzymanie dziecka, sprawę należy skierować do sądu. Sąd na podstawie analizy realnych możliwości zarobkowych zobowiązanego i usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, decyduje o przyznaniu i wysokości alimentów.

Czym są możliwości zarobkowe pozwanego? 

Istotnym jest, by podkreślić różnicę między zarobkami faktycznymi, a możliwościami zarobkowymi pozwanego. Osoba zdrowa, posiadająca wyższe wykształcenie specjalistyczne oraz posiadająca doświadczenie, będzie miała z pewnością większe możliwości zarobkowe niż osoba bez kwalifikacji zawodowych i cierpiąca na choroby przewlekłe utrudniające podjęcie pracy zarobkowej. Sąd ustalając wysokość alimentów zawsze bierze pod uwagę możliwości zarobkowe pozwanego, a nie dochody przez niego faktycznie uzyskiwane.

Usprawiedliwione potrzeby

Są to wszystkie uzasadnione koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. Wlicza się w nie potrzeby podstawowe, takie jak: wyżywienie, zakup środków higieny, odzieży i niezbędnych akcesoriów oraz potrzeby dodatkowe związane zainteresowaniami, nauką i rozwojem osobistym.

Wniosek o alimenty Kraków

Jak napisać pozew o alimenty?

Każdy wniosek o alimenty wyglądał będzie inaczej, ponieważ każda sprawa ma swój indywidualny charakter.
Jednak każdy pozew do sądu o alimenty musi zawierać następujące informacje:

 • określenie sądu właściwego;
 • określenie stron postępowania o alimenty, tj. powoda i pozwanego;
 • opis sytuacji rodzinnej i majątkowej stron;
 • wskazanie dochodzonej kwoty alimentów;
 • uzasadnienie dla dochodzonej kwoty;
 • materiały dowodowe na poparcie twierdzeń.

Ponieważ w dużej mierze od treści sporządzonego pozwu i powołanych w nim dowodów, zależy jak szybko rozstrzygnięta zostanie sprawa, warto zwrócić się o pomoc do radcy prawnego.

Do spraw alimentacyjnych należą też postępowania o obniżenie lub podwyższenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

DKK Kancelaria Radcy Prawnego oferuje pomoc w prowadzeniu spraw o alimenty kompleksowo. Zajmiemy się przygotowywaniem pozwu, ale też odpowiedzi na pozew, aby bronić interesu klienta przed np. nieuzasadnionym dochodzeniem podwyższenia alimentów. Reprezentujemy strony przed sądem. 

Alimenty Kraków

Czeka Cię stresująca sprawa o alimenty?
Zastanawiasz się jak udowodnić byłemu partnerowi wyższe zarobki lub jak uzyskać pomoc finansową, kiedy unika on płacenia alimentów?

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci przejść przez ten trudny czas i uzyskać należne Twoim dzieciom środki.


Od wielu lat wspieramy tych, którzy stanęli w obliczu dramatycznych, nierzadko bolesnych decyzji życiowych. Pomagamy im przejść przez proces rozwodowy i alimentacyjny oraz zabezpieczyć dobro ich dzieci.

Przejdźmy przez to razem!

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz:

 • określić usprawiedliwione potrzeby uprawnionego,
 • określić możliwości zarobkowe pozwanego, 
 • określić wartość przedmiotu sporu,
 • sporządzić pozew o alimenty,
 • wyznaczyć osobę do reprezentacji w sądzie
 • szybko i rzetelnie przeprowadzić sprawę o alimenty,
 • uzyskać poradę w zakresie prawa rodzinnego i alimentów.